Dataanalys


En av de viktigaste förmågorna år 2020 är förmågan att presentera- och visualisera stora mängder data

Vi har erfarenhet av att arbeta med Splunk, LogPoint, ELK-stack och Apache Superset som visualiseringsplattformar. Vi arbetar med de flesta filformat (exempelvis CSV, JSON, XML, EVTX) och har förmåga att normalisera större datamängder i analyssyfte.