Forensik


Forensiskt analysarbete är en av hörnstenarna vid en incidentundersökning

Med erfarenhet att forensiskt granska Linux, Windows, Android och iOS bistår vi regelbundet kunder med både incidentrelaterat arbete men också forensiska undersökningar i syfte att utesluta intrång eller manipulation.