Penetrationstester


Vi genomför penetrationstester av Infrastruktur, webbapplikationer och IOT (Internet of things).

Vi använder oss av erfarenhetsbaserade tester och beprövade ramverk.

I samband med testning erbjuder vi också lösningsförslag för att täcka upp för de brister som uppdagats.